De resultaten van ons onderzoek naar liefdesverdriet

 

Hieronder de resultaten van de enquete naar liefdesverdriet, die op deze website gehouden werd van 1 februari tot 1 april 2007.

De respondenten hebben met elkaar gemeen dat ze intens liefdesverdriet hebben, of hebben doorleefd. In totaal hebben 90 mensen een antwoord gestuurd,van wie 28 mannen en 62 vrouwen van diverse leeftijden – zie de verdere leeftijdsverdeling in de diagrammen en de tabel.

Veel meer vrouwen dan mannen reageerden dus op dit onderzoek van de sitebezoekers. We weten niet of dat is omdat sowieso meer vrouwen geneigd zijn om dit soort websites te bezoeken of dat het is omdat mannen minder geneigd zijn om zich op dit gevoelige punt bloot te geven.

Enkele respondenten hebben uitsluitend kwalitatief antwoord gegeven, maar het overgrote deel heeft alle vragen keurig beantwoord en dit vormt de basis voor de kwantitatieve analyse. De meeste mensen hebben niet alleen alle vragen netjes beantwoord, maar bleken ook verder nette mensen te zijn. Zoals uit de resultaten voor wat betreft het zich te buiten gaan aan stalken of wraakoefeningen duidelijk wordt. Daar houden we ons blijkbaar vrijwel niet mee bezig.

Kortom, we hebben te maken met mensen die veel kunnen lijden, maar dit anderen niet zo zeer kwalijk nemen. Ze hebben veel liefde en dat heeft hen de mogelijkheid gegeven intens liefdesverdriet te doorleven.

De respondenten zijn kenners. Wij danken jullie allen voor je medewerking. Het resultaat geeft een nieuw inzicht in de structuur van liefdesverdriet zoals velen dit beleven. Kennisneming ervan kan alleen maar helpen bij de eigen verwerking van dit pijnlijke probleem.

Vooral de conclusies onder aan vraag 4 brengen een opvallend verschil tussen man en vrouw, in de beleving van liefdesverdriet en valse hoop, aan het licht. Mannen zijn kwetsbaarder voor valse hoop dan vrouwen. Een verschil dat om verdere overdenking vraagt.

Voor een goed begrip nog even de belangrijkste zinnen uit de brief waarmee wij ons tot de bezoekers van deze site gewend hadden:


Beste lezer,

Graag willen wij je aandacht vragen voor een onderzoek over liefdesverdriet.
De resultaten van dit onderzoek willen wij gebruiken om de weg naar de meest geschikte therapie met meer trefzekerheid te bepalen.
Opdat wij mensen die lijden aan liefdesverdriet nog beter te kunnen helpen, via de website http://www.liefdesverdriet.info , consulten en adviezen.

Wil je de hieronder volgende vragen beantwoorden?
Neem bij de beantwoording het meest hevige liefdesverdriet dat je ervaren hebt, bij voorkeur enigszins recent, in gedachte.

Gebruik zoveel als hieronder aangegeven is een schaal van 1 tot en met 5 om de mate van intensiteit van gevoelens aan te duiden. Dus: 5 = “zeer intens”, 1 = “heel weinig”.


De Onderzoekgroep Liefdesverdriet:

Roel van Duijn, liefdesverdrietconsulent, schrijver en politicus
Margje Vlasveld, diëtiste en therapeute
Drs. Judy Hooymeyer, sociologe en psychotherapeute
Drs. Yoeri Ohlrichs, seksuoloog, werkzaam bij de Rutgers Nisso groep, (kenniscentrum seksualiteit)
Dr. Wim Lunsing, antropoloog, gespecialiseerd in seksualiteit, geslacht, levensstijlen in Japan
Dr. Susanne Piët , psychologeVraag 1.
Wat is volgens jou liefdesverdriet en hoe uit het zich?

Het uit zich o.a. door:
a. terugverlangen
b. eindeloos piekeren
c. huilen
d. dwangmatige, pijnlijke herinneringen
e. eetstoornissen
f. slapeloosheid
g. drank/drugsgebruik
h. anders, nl……


Antwoord :

Mannen benadrukken aanmerkelijk sterker dan vrouwen dat liefdesverdriet terugverlangen is (heftigheidsscore van 4,9 tegen 3,7 van vrouwen).
Bij vrouwen komen tijdens liefdesverdriet meer eetstoornissen voor dan bij mannen ( 2,7 tegen 1,7).
Zie Diagram 1.

Diagram 1

a = terugverlangen
c = huilen
e = eetstoornissen
f = slapeloosheid
b = eindeloos piekeren
d = pijnlijke herinneringen
g = drank/drugs
Vraag 2.

Wat was of is volgens jou de voornaamste oorzaak van het voortduren van de pijn over het gemis van je partner, toen je liefdesverdriet had (of als je het hebt)?

a. ik had (heb) mijn woede weggestopt en kon (kan) die niet uiten
b. ik kon (kan) onvoldoende van mij zelf houden
c. ik had (heb) geen inspirerend plan om weer gelukkig te worden
d. ik heb sowieso een neiging tot depressiviteit
e. valse hoop


Antwoord:

Bij vrouwen tellen we iets meer weggestopte woede (heftigheidsscore 2,8 tegen 2,5) en niet van jezelf houden (3,1 tegen 2,7 bij mannen).
Mannen hebben mogelijk wat meer gebrek aan een inspirerend plan (3,2 bij mannen tegen 2,9 bij vrouwen).
De neiging tot depressie is iets groter bij vrouwen.
Valse hoop valt bij manen hoger uit.

 

 

Gemiddelde intensiteit vrouwen en mannen

 

mannen

 

 

vrouwen

a: 2,5 weggestopte woede

 

a: 2,8

b: 2,7 niet van jezelf houden

 

b: 3,1

c: 3,2 geen inspirerend plan

 

c: 2,9

d: 2 neiging tot depressie

 

 

d: 2,4

e: 3,4 valse hoop

 

 

 

e: 3,1

Vraag 3 en 4.

(3) Hoe lang heb je, toen je het ergst last had van liefdesverdriet, nodig gehad om je liefdesverdriet te overwinnen? Hoe verhield zich dit tot de duur van de relatie (hoe lang heeft de relatie geduurd)?

(4) Hoe lang heb je hoop gehouden dat deze relatie zich zou herstellen?

 

Antwoord:

a)

 

Diagram 2

Een goede indicator voor pijnlijk liefdesverdriet is de aanwezigheid van hoop, die meestal vals is.

Diagram 2 laat zien dat 65 % van de door ons onderzochte 23 mannen en 55 vrouwen op Tabel 1(klik hier om deze te openen in een nieuw venster) er langer dan een half jaar en 29 % langer dan 1 jaar mee leefden. 13 % zelfs langer dan 3 jaar, of tientallen jaren. 12 van de 90 geenqueteerden zijn buiten beschouwing gelaten, omdat zij nog midden in hun crisis zaten en geen overzicht konden bieden over de lengte van hun verdriet en (valse) hoop.

Als we minimaal een half jaar (valse) hoop een aanduiding noemen voor ernstig liefdesverdriet, dan komt dit bij 2/3 van de door ons onderzochte groep van 78 mensen voor.

78 personen (vrouw en man)

 

 

%

langer dan 3 jaar (valse) hoop

13

%

langer dan 1 jaar

29

%

langer dan 1/2 jaar

 

 

 

 

65

%

tot 3 maanden ( valse) hoop

 

35

%

 

 

 

 

Aantallen:

 

 

 

langer dan 3 jaar (v) hoop:  
10
 
1-3 jaar (v) hoop:  
13
 
1 jaar:  
15
 
½ jaar:  
13
 
tot 3 maanden:  
4
 

1 maand:

 
16
 
geen hoop:  
7
 
       In overeenstemming daarmee is door ons gevonden dat 63 % van de mensen aan liefdesverdriet lijdt dat langer dan een jaar , tot “eindeloos” lang, duurt. Slechts 13 procent heeft er korter dan 3 maanden last van.  

(zeer) langdurig liefdesverdriet

63

%

korter dan 3 maanden ldvd

 

13

%b)

Diagram 3Een opmerkelijk groter deel van de vrouwen laat eerder de hoop varen dan de meeste mannen. Ze zijn realistischer, koesteren minder vaak (valse) hoop op herstel. Veel vrouwen aanvaarden sneller.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met een, vaker voorkomend, minder sterk terugverlangen bij vrouwen (zie conclusie vraag 1).

13 procent van de vrouwen gaf na de breuk meteen alle hoop op. Tegen 0 procent van de onderzochte mannen.

Samen met kortdurende hoop (tot 3 maanden) is het verschil zelfs 42 % bij vrouwen tegen 13 % bij mannen.
D.w.z. dat 43 procent van de vrouwen binnen 3 maanden geen last meer van (valse) hoop had. Tegen slechts 13 procent van de mannen.

In het koesteren van middenlange hoop (een half tot 3 jaar) zijn mannen sterker (hardnekkiger) dan vrouwen.

Ook in het koesteren van lange liefdesillusies (langer dan 3 jaar, soms tientallen jaren) verslaan mannen vrouwen met 17 tegen 11 % .
Hoe langer de (valse) hoop, hoe groter de kans dat het een man is die dit in zijn hart draagt.


Diagram 4Dit wil niet zeggen dat vrouwen geen lang liefdes verdriet hebben. Zowel mannen als vrouwen hebben dat, zoals we eerder gezien hebben, vaak langdurig. Ongeveer tweederde van beide seksen heeft na de relatiebreuk een half jaar tot vele jaren liefdesverdriet. Vrouwen iets meer dan mannen (64 tegen 61 %).

Ondanks het gebrek aan hoop is het liefdesverdriet bij vrouwen vaak heftig.

Zoals een vrouw van 26 jaar het uitdrukt:
“Ik wist dat het niet meer goed zou komen. Juist gebrek aan hoop maakte dat ik zo verdrietig was. Met hoop ontduik je je rouw nog enigszins.”

Wij meten meer vrouwen (14 %) die kort, d.w.z. minder dan 3 maanden liefdesverdriet kennen, dan mannen ( 9 %).
De hogere score voor kort liefdesverdriet en de lagere score voor (valse) hoop van vrouwen kan overigens ook duiden op het verschijnsel dat vrouwen relaties wat vaker beëindigen dan mannen.
 

 

 

11 mannen boven de 40:

 

 

 

 

Van 25 40+ vrouwen:

 

 

 

 

 

hebben er z lang v hoop:

 

36

%

 

hebben er z lang v hoop:

 

21

%

 

(zeer) kort (valse) hoop

 

0

%

 

(zeer) kort (valse) hoop

 

 

50

%

 

(z) lang ldvd

 

 

 

64

%

 

(z) lang ldvd

 

 

 

 

66

%

 

z kort ldvd

 

 

 

7

%

 

z kort ldvd

 

 

 

 

16

%

 

zeer lang v hoop>3jr:

 

7

%

 

zeer lang v hoop>3jr:

 

 

8

%

 

1/2>eindeloos v hoop:

 

100

%

 

1/2>eindeloos v hoop:

 

 

50

%

 

geen 40+man zonder hoop

 

 

 

2 vrouwen zonder v hoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aantallen Mannen(boven) en Vrouwen(onder)

 
a
b
c
d
e
f
M
3
0
5
5
6
4
V
12
5
7
9
9
6
 
         

a = 1 maand (valse) hoop

b = tot 3 maanden

c = ½ jaar

d = 1 jaar

e = 1-3 jaar

f = langer dan 3 jaarc)

De verschillen tussen veertigplussers en veertigminners in het algemeen zijn niet opvallend.
Wat wel opvalt is, dat veertigplussers minder vaak zeer lang (valse) hoop hebben. In 11 % van de gevallen, tegen 17 % bij de mensen onder de veertig.
In de vergelijking tussen leeftijdsgroepen onderverdeeld in seksen komt dit scherper aan het licht. Ga daarvoor naar de volgende paragrafen.
 

40-

z lange v hoop:

 

 

31

%

 

40+

z lang valse hoop

 

 

28

%

 

z 

kort hoop:

 

 

 

39

%

 

 

z kort valse hoop

 

 

31

  %

 

z

lang ldvd:

 

 

 

64

%

 

 

z lang ldvd

 

 

62

%

 

z kort ldvd

 

 

 

12

%

 

 

z kort ldvd

 

 

13

%

 

zeer lang v hoop>3jr:

17

  %

 

 

zeer lang v hoop>3jr:

 

11

  %

 

1/2>eindeloos v hoop:

74

%

 

 

1/2>eindeloos v hoop:

 

69

%

 

5 personen zonder hoop

 

 

 

 

2 personen zonder hoop

 

 

 

 

 

Diagram 5

(Diagram 5) De verschillen tussen jongere en oudere vrouwen beperken zich ertoe dat jongere vrouwen wat vaker geen hoop hebben en wat vaker dan oudere vrouwen langer dan een jaar (valse) hoop koesteren. Vermoedelijk komt dit omdat jongere vrouwen het eerder dan oudere vrouwen uitmaken. En wanneer oudere vrouwen eenmaal hun partner verloren hebben, zijn zij realistischer dan hun jongere seksegenoten.

(Valse) hoop bij vrouwen onder en boven de 40

 

 

 

 

40-

40+

geen hoop

 

 

13

8

minder dan 3 maand

43

44

langer dan 1/2 jaar

57

56

langer dan 1 jaar

27

20

3 jaar en langer

 

10

12

 


Diagram 6

 

(Diagram 6) Daarentegen zijn de verschillen tussen mannen onder en boven de 40 indrukwekkend. 100 % van de onderzochte oudere mannen koesteren langer dan een half jaar (valse) hoop. Vrijwel alleen jongere mannen lijken korter durende valse hoop te kennen.
Ook jongere mannen koesteren vrijwel nooit valse hoop die korter dan een maand duurt. En 25 % van hen kent wel (valse) hoop die korter dan 3 maanden duurt.
Oudere mannen lijken zich te “specialiseren” in (valse) hoop die tussen de 6 maanden en 3 jaar duurt. Daarna worden zij weer overtroffen door jongere mannen in het koesteren van zeer langdurige illusie.

Een man van 54: “Op een dag gaf ik mijn hoop op, door in te zien dat waar hoop is, ook wanhoop is.”

Dat wil niet zeggen dat oudere mannen geen lang, of zeer lang liefdesverdriet kennen. Van de 11 onderzochte 40 + mannen had 64 % deze ervaring, tegen 58 % van de jongere mannen.
Ouder worden en blijven hopen, en als er geen hoop meer is, dan toch wel verdriet. Dat beeld van de manlijke 40+er met liefdesverdriet rijst op.

 

 

Mannen onder de veertig:

 

 

 

11 mannen boven de 40:

 

 

 

hebben er z lang v hoop:

 

50

%

 

 

hebben er z lang v hoop:

 

36

%

(zeer) kort (valse) hoop

 

25

%

 

 

(zeer) kort (valse) hoop

 

0

%

(z) lang ldvd

 

 

 

58

%

 

 

(z) lang ldvd

 

 

64

%

z kort ldvd

 

 

 

8

%

 

 

z kort ldvd

 

 

 

7

%

zeer lang v hoop>3jr:

 

 

25

%

 

 

zeer lang v hoop>3jr:

 

7

%

1/2>eindeloos v hoop:

 

75

%

 

 

1/2>eindeloos v hoop:

 

100

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diagram 7(Diagram 7) Nog dramatischer is het verschil tussen mannen en vrouwen boven de 40. Maar liefst 57 % van deze vrouwen is zo realistisch geen, of korter (valse) hoop te koesteren.
Deze mannen doen daar niet aan. Wel echter voltallig (voor 100 %), zoals we gezien hebben in diagram 6, aan (valse) hoop die langer dan een half jaar duurt.
Langer dan een half jaar durende valse hoop is er bij oudere mannen bijna dubbel zo vaak als bij oudere vrouwen. Oudere vrouwen zijn opvallend veel realistischer dan oudere mannen.

Een vrouw van 47 zegt: “Geen hoop meer. De pijn heeft een jaar lang heftig aangevoeld en is daarna bitterzoet geworden.”

Misschien komt dit omdat vrouwen van jongs af wordt voorgehouden dat een oudere vrouw minder in de smaak valt, terwijl mannen vol kunnen blijven houden dat zij een aantrekkelijke partij zijn.

Een van de respondenten, een vrouw van 50: “de hoop is weg. Ik ben al oud oud en weet de beperkingen van mensen van mijn leeftijd.”

Vrouwen boven de veertig krijgen in verhouding tot de valse hoop bij mannen langer te maken met ldvd

Een andere vrouw, nu 50: “De hoop had ik een week, niet langer. Lang droomde ik onwerkelijke gebeurtenissen. Zó heftig dat dat ik pas een dag later, in de middag, besefte dat zijn terugkeer een droom moet zijn geweest.”

Vrouwen en Mannen 40+ (percentage) %

  %

 

 

 

 

V

M

geen hoop

 

 

13

0

minder dan 3 maand

43

0

langer dan 1/2 jaar

57

100

langer dan 1 jaar

27

36

3 jaar en langer

 

10

7

 

 

 

 

 


Diagram 8Ook onder de veertig zijn vrouwen minder vervuld van (valse) hoop dan de mannelijke leeftijdgenoten. Echter iets minder uitgesproken dan oudere vrouwen t.o.v. oudere mannen.

(Diagram 8) Hoewel 43 % van de jongere vrouwen korter dan 3 maanden (valse) hoop heeft, hebben toch nog 25 % van de jongere mannen ditzelfde. Wel is het zo dat 13 % van de jongere vrouwen in het geheel geen hoop heeft, terwijl dit bij jongere mannen een onbekend verschijnsel lijkt te zijn.
Ook in deze leeftijdscategorie overtreffen de mannen de vrouwen in het koesteren van langer durende illusies. 

Een jonge man van begin 20: “Ik heb een relatie van een jaar gehad, maar heb anderhalf jaar na de breuk nog steeds ldvd. Tot op de dag van vandaag houd ik hoop.”

De jongere mannen zijn nog extremer in het koesteren van valse hoop die langer dan 3 jaar duurt. 25 % van de onderzocht mannen onder de 40 kent d it lot, tegen slechts 10 % van hun vrouwelijke leeftijdgenoten.

Een man van 37: “Ik heb heel erg lang hoop gehouden. Doordat ik in deze lang periode geen communicatie met haar had, werd zij voor mij een mythe.” Een andere jonge man (30): “Het heftigst had ik de pijn gedurende een maand, maar nu na, 4 jaar denk ik nog steeds aan haar. Zij zit zowel voor wat betreft de mooiste als voor de minste momenten in mijn ziel.”

Wat liefdesverdriet betreft overtreffen de jongere vrouwen de jongere mannen. 66 % van hen koestert dit (zeer) lang, tegen 58 % van de mannen.

Het blijkt zo te zijn dat het verband tussen valse hoop en liefdesverdriet bij vrouwen minder strak is dan bij mannen . Bij mannen lijkt het verdriet eerder te verdwijnen, wanneer de hoop gevaren is, dan bij vrouwen. Een aantal vrouwen kan langer hopeloos blijven treuren dan een zelfde aantal mannen. Het liefdesverdriet van veel mannen wordt langer gestimuleerd door valse hoop.

Een vrouw van 26: “Ik wist dat het niet meer goed zou komen. Juist het gebrek aan hoop maakte dat ik zoverdrietig was: hoop is vaak de tegenhanger van rouw.(dan ontduik je dat nog enigszins).”
 

Valse hoop onder de 40

 

%

%

 

 

 

 

V

M

geen hoop

 

13

0

minder dan 3 maand

43

25

langer dan 1/2 jaar

57

75

langer dan 1 jaar

27

25

3 jaar en langer

10

25d) De meest opvallende conclusies:

I. Tweederde van de respondenten lijdt minstens een half jaar aan liefdesverdriet en (meestal valse) hoop.

II. Een opmerkelijk groter deel van de vrouwen laat eerder de (valse) hoop laat varen dan de meeste mannen. Veel vrouwen aanvaarden sneller.

III. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn groot. 100 % van de onderzochte oudere mannen koestert langer dan een half jaar (valse) hoop. Vrijwel alleen jongere mannen kennen korter durende (valse) hoop.

IV. Langdurige valse hoop is er veel vaker bij oudere mannen dan bij oudere vrouwen. Oudere vrouwen zijn opvallend veel realistischer dan oudere mannen.

V. Jongere mannen lijden vaker aan (valse) hoop dan jongere vrouwen, maar deze laatsten ervaren langduriger liefdesverdriet dan de jongere mannen.

VI. Mannen zijn kwetsbaarder voor langdurige valse hoop dan vrouwen.

 


Vraag 4a. (Toegevoegde vraag.)
Is er een verband tussen de duur van relaties en de duur van liefdesverdriet en valse hoop?

Antwoord:

 

Diagram 9(Diagram 9) Uit bovenstaande diagram blijkt duidelijk dat mensen met relaties langer dan 3 jaar zowel vaker lang (valse) hoop koesteren als minder vaak kort aan (valse) hoop lijden. Mensen met een langere relatie hebben in 41 % van de gevallen langer dan 1 jaar (valse) hoop, tegen 30 % bij mensen die een relatie korter dan een jaar hebben gehad.

 

Diagram 10(Diagram 10) In overeenstemming daarmee duurt liefdesverdriet vaker langer bij mensen met een langere relatie. Bij 80 % van de onderzochte personen met een relatiebreuk, na een samenzijn van 3 jaar en langer, duurde het liefdesverdriet langer dan een jaar. Terwijl dat bij mensen die een relatie korter dan een jaar hadden gehad, maar in ongeveer de helft van de gevallen zo is.

De kans op zeer lang liefdesverdriet en valse hoop is dus bij langdurige relaties duidelijk groter. De werkelijkheid is echter individueel. Iemand kan na een kortdurende relatie toch heel lang lijden, terwijl een ander na een lange relatie snel weer opgeknapt kan zijn.

Een oude volkswijsheid stelt dat liefdesverdriet gemiddeld de helft duurt van de relatieduur. Daarvoor is echter geen enkel bewijs te vinden.

Onze enige conclusie is dat liefdesverdriet en valse hoop minstens anderhalf keer zo vaak voorkomen bij mensen die een langere relatie hebben gehad, dan bij met een korte. Het is waarschijnlijk dat het risico van langdurig liefdesverdriet toeneemt naarmate de relatie langer duurt.

41 personen met relaties langer dan 3 jaar:

 

 

20 personen m relatie korter dan1 jaar:

z lange hoop:

 

 

 

41%

 

 

 

z lange hoop

6

 

3

30

%

 

 

 

z korte hoop:

 

 

 

22%

 

 

 

z korte hoop

7

 

34

34

%

 

 

 

z lange ldvd:

 

 

 

80%

 

 

 

z lang ldvd

11

 

2

52

%

 

 

 

z korte ldvd:

 

 

 

15%

 

 

 

z kort ldvd

4

 

5

20

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kort

lang

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer dan 1 jaar hoop

 

30

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korter dan 3 maanden

 

34

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liefdesverdriet langer dan 1 jr

52

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liefdesverdriet korter dan 3mnd

20

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vraag 5.
Waardoor veranderde de hoop uiteindelijk?

a.  door de tijd
b.  realisme, ook over hoe het was, acceptatie, inzicht
c.  een derde in het spel, cq nieuwe verliefdheid
d.  afleiding van buitenaf
e.  keuze voor zelfbehoud, breken met een verslaving
f.  onoplosbaar conflict, woede
g.  zelf er een punt achter gezet, dus niet verlaten
h.  nog niet voorbij


Antwoord:

Diagram 11Voor degenen die deze vraag beantwoord hebben, waren er drie redenen die eruit schieten.
Realisme (b), een ander in het spel (c) en keuze voor zelfbehoud (e). In mindere mate de tijd (a).

Dat vrouwen iets realistischer blijken, bevestigt de conclusie die we getrokken hebben bij vraag 4.

Een vrouw (37): " Misschien is de hoop nooit weggegaan, maar je wordt op een gegeven moment realistisch en ga je verder met je leven. Je gaat de vijf fasen van Kübler Ross door: Ontkenning, woede, hoop, verdriet en berusting. Vooral woede is een goed proces op weg naar herstel."

Mannen noemen het feit dat er een ander in het spel gekomen is bijna twee maal zo vaak als vrouwen.

Een man van 46: "M'n ex had onze relatie verbroken, nadat ze met haar huidige echtgenoot in zee was gegaan. Dat drong spoedig tot me door."

Vrouw (48 ): "
Mijn ex woonde al heel snel samen en bouwde snel een nieuw nest voor de 2e leg. "

Vrouwen noemen de keuze voor zelfbehoud vaker dan mannen. Wellicht is ook dit een teken van hun realisme.

Vrouw (37): "Toen ik erachter kwam dat hij naar de hoeren was geweest,veranderde mijn hoop.Ik wist dat hij me een aantal keren besodemieterd had,maar toen ik te horen kreeg dat hij naar de hoeren was geweest was het over!"

Vrouw (31):
"Doordat ik telkens als het weer aan was, ik ziek werd, moe en het gevoel had dat ik niet in die relatie thuishoorde, ook al verlangde ik naar hem als we niet bij elkaar waren. Uiteindelijk heb ik het opgegeven., door dit terugkerende patroon."


a.  3 x man, 3 x vrouw
b. 10 x man, 25 x vrouw
c.  7 x man, 8 vrouw
d.  2 x man, 1 x vrouw
e.  2 x man, 9 x vrouw
f.  3 x vrouw
g. 3 x vrouw
h. 4 x vrouw

 

 

 

%

V

M

tijd

 

 

5

11

realisme

 

41

36

ander in spel

13

25

zelfbehoud

 

15

7

anders

 

18

7

 

Vraag 6.
Hoe intens waren je gevoelens voor de ex-partner, aan wie je bij de vorige vragen hebt gedacht?


Antwoord:
Hierover zijn de respondenten het volkomen eens: dat dit topgevoelens top waren.
Vrijwel allemaal gaven zij die de ex-partner een 5. Slechts éen gaf hem of haar een 4.

 

Vraag 7.
Wilde je wraak en heb je die getroffen?

a. ik wilde het niet

b. ik wilde het maar ben er niet toe overgegaan

c. ik heb het gepleegd

Eventuele toelichting over wijze waarop…..


Antwoord:
Er waren weinig respondenten die vermelden dat zij wraak genomen hadden. Verreweg de meeste vonden dit afbreuk aan hun liefde doen.
De enkelen die het wel gedaan hebben, of erover gefantaseerd hadden, zijn terug te vinden in de nieuwe rubriek Wraak op deze website.Vraag 8.
Had je stalkneigingen?

a. nee

b. ja, maar gaf er niet aan toe

c. ik stalkte mijn ex


Antwoord:
Zie Tabel 2 (klik hier om deze te openen in een nieuw scherm)

Wat stalken betreft is onze groep respondenten bescheiden. Een echt verschil tussen mannen en vrouwen is er in dit opzicht niet.
Minder dan tien procent van de mannen en de vrouwen heeft het gedaan. Er aan gedacht, maar het niet gedaan heeft ongeveer een kwart van beiden.  

Een vrouw: "Ja, beetje, als ik mijn fiets in het rek bij het station zette, wél kijken of zijn fiets er ook stond. Maar ik kon gewoon bij hem langsgaan, dus van
stalken is geen sprake. Heb me wél moeten bedwingen om hem te bellen en langs te gaan, maar dat deed ik dan niet, uit zelfbescherming.
Zou alleen mezelf pijn doen. "

Een andere vrouw: "Ik had wel stalkneigingen en heb ook een aantal keren gebeld en bij zijn huis rondgezworven, maar dat heeft niet echt lang geduurd.
Ik besefte wel snel dat "It takes two to tango”

Een man (38): "Ja, maar gaf er niet aan toe - De eerste week overmatig veel gebeld en geSMSt "


Vraag 9.
Welke van de 11 anti-liefdesverdriet-modellen die genoemd worden in het boek “Liefdesverdriet” lijkt het meest op hoe jij dit probleem hebt overwonnen?

Antwoord: Zie diagram 12 hieronder.

Diagram 12

Het model “Tot in de modder” is verreweg het populairst. Bijna de helft van de respondenten begaf zich na de relatiebreuk in hun “modder”.

1. Tot in de modder.

Je zinkt weg in pijn en verdriet, om, na de diepe ervaring ervan, weer boven water te komen. Voel je pijn. Een onontbeerlijk proces. Maar dan…! Dan volgt zelfherkenning, aanvaarding en openheid voor nieuwe liefde.

Ook wordt gebruik gemaakt van het model “Echo's en schaduwen”.

4. Echo's en schaduwen.

Vaak gaan in een periode van liefdesverdriet oude wonden uit de jeugd weer open. Die echo's en schaduwen uit het verleden te onderzoeken, werpt een helder en vaak verrassend nieuw licht op jezelf. Je begrijpt dan je jeugdproblemen en veel beter je laatste verhouding.
Aan te bevelen! Eventueel is de hulp van een therapeut of goede vriend(in) daarbij heel goed.

Meer dan 2 maal zoveel vrouwen als mannen voelt zich tot deze manier van psychisch zelfontdekking aangetrokken (19 tegen 8 %).

Een aantal mensen leert ook bewust te aanvaarden dat je verliezen kan (model “Ik kan verliezen”).

8. Ik kan verliezen.

Aanvaarding, dat het kan gebeuren dat je een verlies lijdt: ook in de liefde. Dat je van een rivaal kunt verliezen, of gewoon van het leven. Als je dat kunt, leg je een goed fundament voor jouw betere toekomst.
Want dan ben je in staat om andere vormen van verlies te aanvaarden en heb je een wezenlijke kwaliteit aan je karakter toegevoegd.

Deze manier om tot aanvaarding te komen wordt door meer mannen dan vrouwen beproefd (25 tegen 14 %). Komt dat omdat het voor mannen vaak moeilijker is om over de gekrenkte trots heen te stappen?

Een kleine groep wijdt zich aan het model van de “Universele liefde”.

10. Ontdek universele liefde

Liefde is meer dan alleen die ene, kapotte romance van jou en je ex. Echte liefde strekt zich uit tot anderen, eigenlijk tot alle levende wezens.
Probeer het en relativeer je eigen, benauwde toestandje! Vergelijk het met al het andere, vaak zwaardere leed op deze aarde.
Mensen die in staat zijn tot universele liefde weten romantisch liefdesverdriet vaak uitzonderlijk snel te verwerken, omdat hun innerlijke kracht ook universeel is.

Deze kleine groep bestaat uit vrouwen (7% van de vrouwen, geen mannen).

Wel geven meer mensen aan dat zij, nadat zij “uit de modder zijn gekropen” zich willen gaan richten op de modellen 9,10 en 11 (resp. Het spirituele model, De universele liefde en Help lotgenoten).
De overige modellen hebben niet veel aanhangers gevonden.
Zie Tabel 3 (klik hier om deze te openen in een nieuw scherm)


Elf modellen om liefdesverdriet te overwinnen
(Samenvatting uit: “Liefdesverdriet”, van Roel van Duijn)

1. Tot in de modder .
Je zinkt weg in pijn en verdriet, om, na de diepe ervaring ervan, weer boven water te komen. Voel je pijn. Een onontbeerlijk proces. Maar dan…! Dan volgt zelfherkenning, aanvaarding en openheid voor nieuwe liefde.

2. Joepie Joepie.
Je gaat onmiddellijk naar een ander op zoek (“Joepie Joepie is gekomen, heeft m'n meisje weggehaald, maar ik zal er niet om treuren gauw een ander weer gehaald”).
Niet aan te raden, wanneer je het prompt na de breuk, zonder verwerking van het verlies, probeert.. Loopt meestal op een teleurstelling of hevige bindingsangst uit.

3. De tijd heelt alle wonden.
Het idee dat als je maar niet aan het verlies denkt, het van zelf overgaat. Dat is vaak niet waar. Tijd is iets wat een mens zelf schept, tijd is emotie.
Bovendien mis je zo een mooie kans te onderzoeken wat er ook met jou zelf gebeurd is en hoe je je zou kunnen vernieuwen.

4. Echo's en schaduwen.
Vaak gaan in een periode van liefdesverdriet oude wonden uit de jeugd weer open. Die echo's en schaduwen uit het verleden te onderzoeken, werpt een helder en vaak verrassend nieuw licht op jezelf. Je begrijpt dan je jeugdproblemen en veel beter je laatste verhouding.
Aan te bevelen! Eventueel is de hulp van een therapeut of goede vriend(in) daarbij heel goed.

5. Jij bent de schuld.
Een gangbaar model, waarbij je je zelf buiten beschouwing laat. Trap er niet in! Zo kom je niet verder en maak je in een volgende relatie waarschijnlijk dezelfde fouten.

6. Ik pak je terug.
De ander toch weer terugveroveren en hem of haar als wraak vervolgens dumpen.Een amusant, deels bevredigend, maar wel vermoeiend toneel, dat uiteindelijk niet genoeg oplevert. Omdat je wel die ander, maar niet jezelf terugverovert hebt.
Bedenk steeds dat een goede relatie afhankelijk is van zelf kennis. Hoe beter je jezelf kent, hoe groter de kans dat je een goede relatie krijgt.

7. Weer naar elkaar toegroeien.
Mooi, omdat het in principe beter is te kiezen voor de verdieping van de voortzetting van een bestaande relatie, maar tevens een moeilijk kunststuk. Alleen gegeven voor begaafde minnaars die zich weten te onttrekken aan de gedachte dat liefde als een soort fastfood geconsumeerd moet worden. Er is veel uithoudingsvermogen voor nodig en ook kracht om de verleiding van nieuwe verhoudingen te weerstaan, al die tijd dat je vasthoudt aan je schijnbare ex.

8. Ik kan verliezen.
Aanvaarding, dat het kan gebeuren dat je een verlies lijdt: ook in de liefde. Dat je van een rivaal kunt verliezen, of gewoon van het leven. Als je dat kunt, leg je een goed fundament voor jouw betere toekomst.
Want dan ben je in staat om andere vormen van verlies te aanvaarden en heb je een wezenlijke kwaliteit aan je karakter toegevoegd.

9. Het spirituele model.
Leer door meditatie alles te aanvaarden en lief te hebben. Steeds meer een succesvol model.
Zie de literatuurlijst. Lees ook van de Dalai Lama “ De kunst van het geluk ”. Je hebt er wel zelfdiscipline voor nodig.

10 . Ontdek universele liefde
Liefde is meer dan alleen die ene, kapotte romance van jou en je ex. Echte liefde strekt zich uit tot anderen, eigenlijk tot alle levende wezens.
Probeer het en relativeer je eigen, benauwde toestandje! Vergelijk het met al het andere, vaak zwaardere leed op deze aarde.
Mensen die in staat zijn tot universele liefde weten romantisch liefdesverdriet vaak uitzonderlijk snel te verwerken, omdat hun innerlijke kracht ook universeel is.

11. Help lotgenoten.
Door andere lijders aan liefdesverdriet te helpen, verwerk je het ook zelf op een creatieve manier. Het geeft je nieuwe kracht.
Het is de basis van deze website.


Vraag 10 en 11

Vraag 10. Wat heeft je liefdesverdriet je gebracht? Heb je het gevoel dat je er door gegroeid bent? En zo ja, hoe?

a. ben zelfstandiger geworden

b. nieuwe hobbies, nieuw beroep

c. ben meer open

d. begrijp mezelf beter

e. kan nu beter alleen zijn

f. weet wat ik fout gedaan heb in mijn relatie

S.v.p. weer de intensiteitsschaal 1 – 5 gebruiken

Vraag 11. Wat zou je de volgende keer anders doen?


Antwoord
:

Het onderzoek levert op dat de meeste mensen het gevoel hebben dat zij door het liefdesverdriet zichzelf beter zijn gaan begrijpen. Het is het antwoord (d) dat de meeste positieve antwoorden krijgt. Zowel mannen als vrouwen leggen hier een positieve nadruk op.

Vrouw (49): "Ik heb geleerd mijn hart wijd te openen. Ik hoop dat ik het een volgende keer eerder en zonder schroom voor elkaar krijg. Zonder angst die me deze keer (en vaker in mijn leven) heeft belemmerd."

Ook vermelden de meeste mensen dat zij nu, tot op zekere hoogte, weten wij zij fout gedaan hebben. Mannen in iets sterkere mate (3,1) dan vrouwen (2,8).

De verschillen tussen man en vrouw komen aan het licht op het punt van gewonnen onafhankelijkheid en het vinden van nieuwe hobbies of beroep, in de periode van het liefdesverdriet.

Mannen hebben veel sterker het gevoel dat zij aan onafhankelijkheid hebben gewonnen dan vrouwen (intensiteitsscore 3,2 tegen 2,6 in de schaal van 1 tot en met 5). Een significant verschil.

Man (46): "Ik zou zelf het initiatief nemen en weggaan of anders veel eerder reageren op de neerbuigende opmerkingen aan mijn adres."

Man (31 ): "Eerder de situatie onder ogen zien. Meer voor mezelf kiezen. Eerder afstand nemen (niet pas als de spanning heel groot is geworden)."

Man (56 ): "Eerder mijn grenzen aangeven, wat ik wil en wat niet."

Man (56): "Eerder het noodzakelijke gesprek aangaan, dingen niet meer op hun beloop laten."

Er zijn ook vrouwen die zelfstandigheid zijn gaan ontdekken in de breuk:

Vrouw (34 ):"Onafhankelijkheid is heel belangrijk. Emotionele onafhankelijkheid nog veel belangrijker!"

Misschien is dit te verklaren door de over het algemeen sterkere band tussen moeder en zoon dan tussen vader en dochter. De ondervonden, vaak sterke moederliefde brengt de man geworden zoon later licht in de waan dat zijn vrouw of vriendin even onherroepelijk van hem houdt als zijn moeder. Wanneer zij echter de band verbreekt is dit een ontnuchterend ervaring, waarin de man zijn gevoel van afhankelijkheid van de vrouw van zich af kan schudden. Tenminste deels. Dit resulteert in een besef van gewonnen zelfstandigheid.

Vrouwen komen door liefdesverdriet er vaker dan mannen toe om zich aan nieuwe hobbies of aan een nieuw beroep te gaan wijden. Zoals de vrouw die na de breuk een motorfiets aanschafte en daarmee door het heuvellandschap ging toeren.

Bijna 40 % meer vrouwen dan mannen kiezen daarvoor (2,1 tegen 1,5).

Waarom zijn vrouwen hierin waarschijnlijk creatiever dan mannen? Het ligt voor de hand dat de grotere bereidheid van vrouwen om liefdesverdriet te verwerken door gesprekken en anderszins de oorzaak is. Dat veel meer vrouwen dan mannen de vragen van deze enquete beantwoord hebben, is daarvan een voorbeeld.

Hieronder de gemiddelde intensiteitsscore vrouwen en mannen op het punt van de verschillende mogelijkheden om, door liefdesverdriet, als persoon te groeien.

2,6 2,1 2 3,2 2,3 2,8 vrouwen
3,2 1,5 2,2 3,2 2,2 3,1 mannen
a b c d e f
a=zelfstandiger geworden
b=nieuwe hobbies of beroep
c=ben meer open
d=begrijp mezelf beter
e=kan nu beter alleen zijn
f=weet wat ik fout gedaan heb

Conclusies:

  1. Voor mannen is het verlies van een geliefde, meer dan voor vrouwen, een oefening in zelfstandigheid.
  2. Vrouwen zijn eerder dan mannen geneigd om in liefdesverdriet aan nieuwe hobbies of beroep te denken.
Vraag 12.
Heb je, nadat je gedumpt was en de moed had opgegeven, je ex een “afrekeningsbrief” (met gerechtvaardigde verwijten) gestuurd ?
Ja/nee

En zo ja,heeft dit je geholpen bij de verwerking?
Gebruik weer 1 – 5 .


Antwoord:
Zie Tabel 4 ( klik hier om deze te openen in een nieuw scherm)

Ongeveer een derde heeft zo'n afrekeningsbrief gestuurd. De meerderheid daarvan had er een behoorlijk positieve tot uitstekende ervaring mee. Het heeft hen in de verwerking van de pijn geholpen.
Niet allemaal echter. Het schrijven zo'n brief stelt zijn eisen.

Van degenen die ontkennend antwoorden, is er wel een aantal die antwoordt een “evaluatiebrief” te hebben gestuurd. Waarin de relatie vanuit verschillende gezichtspunten gewogen wordt. Ook dat was een goede ervaring.


Vraag 13.
Wat is je leeftijd?
Ben je man of vrouw?
Hoe oud was je ten tijde van het liefdesverdriet waaraan je bij deze beantwoording gedacht hebt?

Antwoord:
Zie tabel 2 bij vraag 8 en tabel 3 bij vraag 9.


Vraag 14.
En tenslotte. Hoe bevalt je de genoemde website? Heb je misschien suggesties voor de toekomst ervan?

Antwoord:
Zonder uitzondering waren de inzenders positief of enthousiast.
Hieronder een bloemlezing van de reacties:

- Biedt inspiratie en troost en het gevoel dat liefdesverdriet serieus wordt genomen.

- Prima site, het helpt dat je niet alleen bent…En de reactie(s) van Roel vind ik hartverwarmend.

- Wat jullie doen is snel die eerste nood lenigen. Nog bedankt daarvoor, Roel. En dat is ook waar je behoefte aan hebt. Maar waar ik ook veel profijt van heb gehad (want ik kon niet slapen) waren hele simpele meditatieoefeningen. Zo simpel en zó effectief. Gewoon je ademhaling tellen: in uit, een, in uit, twee, in uit,drie … en als je gedachtes tussendoor krijgt gewoon weg laten vliegen en weer terug naar het tellen

- Tja, ik ben webdesigner, en dat kan dus stukken beter!Leuk, een weblog en forum erbij, maar ook graag wat mooier. Het mooiste zou zijn om deze in de website zelf te integreren, dat het een geheel wordt.

- Goede website, mensen herkennen zich in sommige verhalen. Daardoor ga je dingen wat beter inzien, wat je bij een ander gek (of iets dergelijks) vind, kun je nu bij jezelf ook inzien. Ga er vooral mee door.

- De website vind ik een enorm goed initiatief. Denk dat 't nu al veel mensen helpt. Het heeft een goede oprechte uitstraling. Zou nog beter worden als ook duidelijker werd dat professionele mensen en mensen met ervaring dit continue ondersteunen.

- Open en eerlijk en fijn om jezelf te herkennen in de belevenissen en gevoelens van anderen.

- Dit is een fantastische site voor mensen met liefdesproblemen.

- Door het lezen van verhalen van lotgenoten leer je beter relativeren.

- De idee dat iemand naar je luistert, je verhaal leest en je begrijpt is heel belangrijk op zo'n moment.

- Dit is helend…

- Mijn ervaring met de website is prima. Zou ook een gedeelte maken waarin "goed gekomen" relaties beschreven worden.

- Goed voor als je het nodig hebt. Ervaringen van anderen helpen om jezelf te begrijpen en het verdriet te verwerken. Je bent niet alleen.

- Heel goed!

- In die tijd heb ik er bij zitten huilen,en dat luchtte op,ik zou zeggen ga zo door.

- Fijne site,geeft steun in wanhoopsmomenten.

- Misschien een nieuw onderdeel met ingezonden wraaktips. Kan opluchtend gelach bij de liefdesverdrietige lezers tot gevolg hebben.

- Ga vooral zo door

- Om mij heen heb ik veel mensen gezien met liefdesverdriet en hoe slopend dit kan zijn en hoe ontzettend destructief en gevaarlijk kan zijn.

- Zowel de website als het boek hebben mij in het begin een soort troost, herkenning én erkenning gebracht!

- Goeie informatie en tips maar wat onoverzichtelijk en druk.

- Leuke site, en geeft steun en kracht, de overlevingstactieken van hieronder ook. Leert me dat liefdesverdriet te overwinnen valt en dat je er door groeit

- De website is super! Ik zal nooit vergeten hoe blij ik was toen ik deze website vond. Ik heb er veel aangehad en het was heerlijk om mijn verhaal er op kwijt te kunnen. De website ziet er zeker nu heel erg mooi uit. Veel overzichtelijker.

- Ga zo door, jullie doen goed werk!!!

- Een zeer uitgebreide en leerzame website,waar iedereen met liefdesverdriet wel iets in herkent. Een enquete houden onder de lezers/lezeressen is een goed iniatief,wat zeker vaker gehouden kan worden.

- Wat ik op de website wel mis,is dat mensen weinig reacties geven op de verhalen die er geschreven worden. Persoonlijk vind ik het fijn als er een mooi en/hartverscheurend verhaal staat van iemand,om daar je reactie op te geven. Succes verder met deze geweldige website!!

- Ja leuke site. Moet meer over afwijzing gaan

- Verder lijkt me de mogelijkheid voor contact met lotgenoten een prettige. Zelf heb ik veel steun aan een vriendin die hetzelfde heeft meegemaakt. Vooral de bevestiging dat het ‘normaal' is wat je doormaakt, is voor mij persoonlijk erg belangrijk.

- Verder alle lof: de site en het pakket heeft mij veel steun geboden en doet dat nog steeds.

- Liefdesverdriet bestaat ook als je dader bent en geen slachtoffer, zoals in mijn geval!!

- Ga vooral zo door. Het is een hele troost voor iedereen die kampt met liefdesverdriet.

Mannen: let op voor valse hoop!

Onderzoek over liefdesverdriet toont man-vrouw verschil aan

ONDERZOEK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WIJST UIT: hoe intenser het liefdesverdriet, hoe erger de stress en fysieke klachten.
Onderzoek Psychologen op verzoek van onze site toont de ernst van liefdesverdriet nu ook wetenschappelijk aan - een samenvattingterug naar Introductiepagina Liefdesverdriet.info