Home Lie f desverdriet.info

Boeken en literatuurlijst - Boeken van RoelBOEKEN van Roel van Duijn


Diepvriesfiguur"Diepvriesfiguur"
Uitgeverij: Van Praag

Met inscriptie binnen een paar dagen thuis,
Tegen overmaking van 27,50 euro op rekeningnr 36 57 67 468 tnv R.van Duijn, A'dam, o.v.v. naam en adres.


Meer info over mijn boek op www.roelvanduijn.nl
"Liefdesverdriet
"
DE TWEEDE DRUK IS VERSCHENEN

Hoe word je een ster in liefdesverdriet?


Op een kwade dag hoort Roel van Duijn dat zijn vriendin niet langer zijn vriendin wil zijn. Paniek. Hij hoeft zich geen moment af te vragen waarom. Hij heeft het er zelf naar gemaakt. In de roman Liefdesverdriet verwerkte hij in dagboekvorm zijn ervaringen in de maanden die volgden. De pijn, de jaloezie en de doodsdrift.

Typerend voor van Duijn is dat hij niet alleen klaagt, maar ook wijzer wil worden van zijn tegenslagen. Voor het eerst in zijn veelzijdige bestaan neemt hij de tijd om terug te kijken op zijn persoonlijk leven. Na zich veertig jaar lang bijna alleen op de buitenwereld te hebben gericht, kijkt hij nu kritisch naar zichzelf, zijn beschermde jeugd in Den Haag, zijn ouders, zijn hang naar avontuur en zijn eerste liefde.

De roman wordt afgesloten met een reeks portretten van uiteenlopende mensen, die, net als van Duijn, met heftig liefdesverdriet zijn geconfronteerd. Hoe hebben zijn hun crisis overleefd? Al schrijvende ontwikkelt de auteur een strategie om ook “de ergste van alle rampen” te boven te komen.

Het schrijven van dit boek was het begin van de verwerking van zijn liefdespijn. Zodat hij, als ervaringsdeskundige, veel andere lijders aan liefdesverdriet kon gaan helpen. Daaruit ontstond de therapie die nu de basis is voor zijn bloeiende praktijk als liefdesverdrietconsulent.

Roel van Duijn (1943) had tot nu toe vijf vrouwen, met wie hij gemiddeld acht jaar samenwoonde. Volgens het patroon van de seriële monogamie. In die veertig jaar werd hij bekend als de oprichter van Provo en de Kabouterbeweging, als vernieuwend denker, als schrijver van romans en manifesten, en als politicus.

Sinds enige tijd is hij hertrouwd, gelukkig en liefdevol.

Eerste druk door Uitgeverij Meulenhoff
Tweede druk door Uitgeverij Boekenplan

DE TWEEDE DRUK IS VERSCHENEN
Verkrijgbaar via Roel van Duijn

Bij overmaking van 20 euro op
bankrekeningnummer. 36 57 67 468 t.n.v. R. van Duijn, A’dam,
o.v.v. handboek ldvd en uw adres, ontvangt u het prompt en franco thuis

"De Bruidenoorlog"
Uitgeverij: De Papieren TijgerLiefde tussen mensen van elkaar vijandig gezinde volkeren, zoalsMacedoniërs en Albanezen, is taboe. Zoals in ons land in grote kringen liefde tussen christenen en islamieten taboe is.
In Macedonië heeft deze bittere sfeer tot een burgeroorlog geleid, in 2001. 

In Macedonië heb ik twee zeldzaam dappere mensen leren kennen: de Albanese vrouw Myrveta en de Macedonische man Goce. Geen liefdespijnen zijn hen bespaard gebleven, niet tegenover de wedwerzijdse familie, niet tegenover elkaar. Toch hielden zij vol.

Na een geheime verhouding van 7 jaar moesten zij hun stad ontvluchten, belaagd door gewapende familieleden. Ik heb alle betrokkenen o ndervraagd en heb ondekt dat de vraag, waarom deze haat zo hoog kan oplopen, dezelfde is als de vraag hoe en waarom de burgeroorlog kon uitbreken.
Ik heb veel reizen gemaakt om deze dubbele vraag rond het in mystificaties gehulde Macedonië te beantwoorden. Die leidden me langs brandpunten van corruptie, intrige, geweld en tenslotte naar een kelder waar vrouwen de strijd tegen verborgen, maar wijdverbreide incest aanbinden. Levensgevaarlijk, in een land waar multi-ethnische liefde als gevaarlijker dan incest wordt beschouwd.
In de loop van mijn reizen ben ik steeds meer een Balkaniër zonder nationaliteit geworden.
Zo rondliftend ben ik tot mijn analyse van het meest labiele deel van Europa gekomen.

Een politiek akkoord heeft voorlopig de vrede bewaard. Voor hoelang?
De etnische haat en de armoede duren voort. De hulp van het Westen trekt zich, nu de ogen op het Midden-Oosten gevestigd zijn, van de Balkan terug.

Hoe kunnen mensen dwars  door het gordijn van de haat desondanks op elkaar verliefd worden en hun liefde hooghouden?

Via Roel is het boek verkrijgbaar voor € 10
( betaling vooraf op bankrekeningnr. : 36 57 67 468 t.n.v. R. v. Duijn, Amsterdam )

Een complete lijst van boeken van Roel is te vinden op www.roelvanduijn.nl/"Het Leeuwenkind"Verstoten door zijn zwangere vriendin, dat was Roel van Duijn lang geleden.
Getroffen door dit aparte natuurfenomeen. Bijna negen maanden heeft hij, zwervend door de stad en later in een apart optrekje, op de geboorte gewacht.
Daar schreef hij zijn roman Het Leeuwenkind, over zwangerschap en liefde.
Kijk hoe dit verrassend uitpakte!

Klik hier en lees een uittreksel uit zijn roman Het Leeuwenkind, in verbonden fragmenten.


 

 

Home |Over ons |Contact || JudyQ©2006-2015 Blueconnexxion Studio