Home Lie f desverdriet.info

Hartverscheurende verhalen

Oproep voor hartverscheurende verhalen!
Heb je, na een breuk in je relatie, liefdespijn?
Schrijf je verhaal op en e-mail het naar roelvduijn@planet.nl Wij plaatsen je verhaal, als je wilt onder pseudoniem, graag en gratis in deze site! Je weet, opschrijven is beter worden. Maak het voor jezelf zo lang en precies als de vloed van je tranen.Liekes schok

Lieke (nu 50) had als kunststudente een verhouding met Henk, een ontwikkelingswerker. Haar jeugdprobleem was, dat zij als tienjarig meisje had meegemaakt dat haar vader zelfmoord gepleegd had (nadat zijn vrouw zwanger van een collega van hem geworden was; deed hij het uit ldvd, of uit een gevoel van totaal falen, uit wraak?). Zij was “fysiek” geschokt, toen Henk zich naar Rwanda liet uitzenden voor een paar maanden: dat deed haar aan de verdwijning van haar vader denken. Daarna maakten zij samen een reis door Afrika, een erg mooie. Maar teruggekomen kregen zij beiden een cultuurschok. Zij zat gespannen in haar schildersopleiding. Hij verhuisde naar een eigen souterrain en kreeg contact met een bovenbuurvrouw. Lieke was razend. Maar zij maakten samen nog tochtjes. Hij zei dat hij een weekend naar z’n moeder ging, zij vertrouwde het niet en bleef een nacht in zijn auto voor zijn huis posten. Toen hij de volgende ochtend uit haar verdieping te voorschijn kwam was het duidelijk. Hij loog dus. Dit tergde haar bijzonder, omdat bij de dood van haar vader haar ook het e.e.a. verzwegen was.
Het liefdesverdriet heeft haar vijf jaar gekost ....

Nieuwe mannen vergeleek zij met Henk. Dit keer wilde zij er een die, anders dan hij, geen hijgende moeder in z’n nek had. Een nieuwe vriend, een Griek, moest drie jaar in dienst en dat deed haar te veel aan het afscheid van haar vader denken. Ze kapte. Zij had al spoedig weinig hoop meer.

De briefwisseling die nog restte bood na een paar maanden geen anknopingspunten meer. Zij waren totaal anders dan de prachtige brieven die hij uit Afrika gestuurd had. Toen zij elkaar nog een maal ontmoetten, herinnerde Lieke aan die brieven. Maar hij antwoordde: “die had je daar, in die container moeten gooien”. Ze was ontgoocheld. Zij zag geen toekomst meer. Alleen een muur.


Om zichzelf en haar pijn te begrijpen ging zij Bio Energetica doen. Het was toen, dat haar verdriet om haar vader boven water kwam. Hoe hij aan de gaskraan ging…
Zij begreep mezelf beter. Zij keek als kind vanuit de klas uit op het graf van haar vader. Ze werd overgeplaatst en verloor zodoende niet alleen haar vader, maar ook haar klas. Het was die pijn die in haar ldvd terugkeerde.

Loslaten was heel moeilijk. Toen zij hem twintig jaar later zag, trilde zij weer.
Nog weer later ging zij naar hem toe om hem een droom van haar te vertellen.
Dat hij een kind zou krijgen. Dus iets goeds heeft zij wel van Henk bewaard.
Zij was vervreemd van zichzelf. Ze wist niet hoe zij zich voelde. Ze was verdwaasd.
Gaf wel les. Via Bio Energetica herstelde zij contact met hoofd, hart en buik.
Ging toen weer meer van zichzelf houden.
Na de nacht in de auto had zij een pluk haar uit zijn hoofd getrokken.
Zonder erbij na te denken. Maar met argumenten, op een volwassen manier heeft zij haar woede niet getoond. Zij zou dat nog wel, op een beheerste manier, willen doen. Zij ging meer naar een man, naar seks op zoek dan naar mezelf.


Zij wilde zich via haar schilderijen uiten. Maar dat ging moeilijk.
De vrije expressie was uit en was vervangen, in de jaren zeventig, door
conceptionele kunst en die was erg verstandelijk.

Haar plan bestond uit het doen van Bio Energetica. Die stelde geld, happiness, glamour aan de orde. Ze ging leuke kleren kopen. Haar nagels lakken en naar de kapper.


Ze leerde haar nieuwe man kennen. Die kende haar al wel van de Academie, maar had haar toen niet gezien. Na de Bio Energetica cursus van Lieke wèl!
Zij heeft zich vernieuwd in de crisis. Dankzij de hulp van de Bio Energetica. Echter niet alleen. Honderden mensen, zegt zij, waren er voor nodig, om dit verdriet de wereld uit te krijgen. Evenveel als er bij de begrafenis van haar vader aanwezig waren, toen de kerk propvol zat.
Haar meest effectieve middel was de Bio Energetica, een bewustwordingscursus en spirituele oefening.

 

 

 

Home |Over ons |Contact || JudyQ©2006-2015 Blueconnexxion Studio