Home Lie f desverdriet.info


Persbericht

Enquete over liefdesverdriet wijst uit:

Mannen zijn kwetsbaarder voor langdurige valse hoop dan vrouwen

De Onderzoeksgroep Liefdesverdriet, bestaande uit acht academici en ervaringsdeskundigen, heeft een enquete gehouden over aard en aanpak van liefdesverdriet.

90 personen, die allen verdriet hadden gehad na het verlies van hun partner, hebben via de website www.liefdesverdriet.info  14 vragen over dit onderwerp beantwoord. 62 vrouwen en 28 mannen hebben deelgenomen.

Voor zover bekend gaat het om het eerste wetenschappelijke, kwantitatieve onderzoek naar liefdesverdriet dat gedaan is.

De resultaten hebben een significant en verrassend verschil aan het licht gebracht over de manier waarop enerzijds mannen, anderzijds vrouwen op het verlies van hun geliefde reageren.

Een goede indicator voor pijnlijk liefdesverdriet is de aanwezigheid van hoop, die meestal vals is. Als we minimaal een half jaar (valse) hoop een aanduiding noemen voor ernstig liefdesverdriet, dan komt dit bij 2/3 van de door ons onderzochte groep van 78 mensen met een geschiedenis van liefdesverdriet voor.

Een opmerkelijk groter deel van de vrouwen laat eerder de hoop varen dan de meeste mannen. Ze zijn realistischer, koesteren minder vaak (valse) hoop op herstel. Veel vrouwen aanvaarden sneller.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met een, vaker voorkomend, minder sterk terugverlangen bij vrouwen.

13 procent van de vrouwen gaf na de breuk meteen alle hoop op. Tegen 0 procent van de onderzochte mannen.

Samen met kortdurende hoop (tot 3 maanden) is het verschil zelfs 42 % bij vrouwen tegen 13 % bij mannen.

D.w.z. dat 43 procent van de vrouwen binnen 3 maanden geen last meer van (valse) hoop had. Tegen slechts 13 procent van de mannen.

In het koesteren van middenlange hoop (een half tot 3 jaar) zijn mannen sterker (hardnekkiger) dan vrouwen.

Zie het diagram onder dit persbericht.

Ook in het koesteren van lange liefdesillusies (langer dan 3 jaar, soms tientallen jaren) verslaan mannen vrouwen met 17 tegen 11 % .

Hoe langer de (valse) hoop, hoe groter de kans dat het een man is die dit in zijn hart draagt.

De jongere mannen zijn nog extremer in het koesteren van valse hoop die langer dan 3 jaar duurt. 25 % van de onderzocht mannen onder de 40 kent d it lot, tegen slechts 10 % van hun vrouwelijke leeftijdgenoten.

Een man van 37: "Ik heb heel erg lang hoop gehouden. Doordat ik in deze lang periode geen communicatie met haar had, werd zij voor mij een mythe." Een andere jonge man (30): "Het heftigst had ik de pijn gedurende een maand, maar nu na, 4 jaar denk ik nog steeds aan haar. Zij zit zowel voor wat betreft de mooiste als voor de minste momenten in mijn ziel."

Wat liefdes verdriet betreft overtreffen de jongere vrouwen de jongere mannen. 66 % van hen koestert dit (zeer) lang, tegen 58 % van de mannen.

Het blijkt zo te zijn dat het verband tussen valse hoop en liefdesverdriet bij vrouwen minder strak is dan bij mannen . Bij mannen lijkt het verdriet eerder te verdwijnen, wanneer de hoop gevaren is, dan bij vrouwen. Een aantal vrouwen kan langer hopeloos blijven treuren dan een zelfde aantal mannen. Het liefdesverdriet van veel mannen wordt langer gestimuleerd door valse hoop.

Een vrouw van 26: "Ik wist dat het niet meer goed zou komen. Juist het gebrek aan hoop maakte dat ik zoverdrietig was: hoop is vaak de tegenhanger van rouw(dan ontduik je dat nog enigszins)."

De verschillen tussen oudere mannen en vrouwen zijn groot. 100 % van de onderzochte oudere mannen koestert langer dan een half jaar (valse) hoop. Langdurige valse hoop is er veel vaker bij oudere mannen dan bij oudere vrouwen. Oudere vrouwen zijn opvallend veel realistischer dan oudere mannen.

Jongere mannen lijden vaker aan (valse) hoop dan jongere vrouwen, maar deze laatsten ervaren langduriger liefdesverdriet dan de jongere mannen.

Een jonge man (30): "Het heftigst had ik de pijn gedurende een maand, maar nu na, 4 jaar denk ik nog steeds aan haar. Zij zit zowel voor wat betreft de mooiste als voor de minste momenten in mijn ziel."

Mannen benadrukken aanmerkelijk sterker dan vrouwen dat liefdesverdriet terugverlangen is (heftigheidsscore van 4,9 tegen 3,7 van vrouwen, volgens een schaal van 1 t/m 5).

Onze meest uitgesproken conclusie is dat mannen kwetsbaarder voor langdurige valse hoop zijn dan vrouwen.

De Onderzoeksgroep Liefdesverdriet bestaat uit:
Roel van Duijn,  liefdesverdrietconsulent, schrijver en politicus
Margje Vlasveld,  diëtiste en therapeute
Drs Judy Hooymeyer, psychotherapeute
Drs Yuri Ohlrichs, seksuoloog, werkzaam bij de Rutgers Nisso groep, (kenniscentrum seksualiteit) Dr Wim Lunsing, antropoloog, gespecialiseerd in seksualiteit, geslacht, levensstijlen in Japan
Dr. Susanne Piët , psychologe

Dit resultaat en de anoniem gemaakte basisgegevens ervoor is overgedragen aan de vakgroep Psychometrie van de Universiteit van Amsterdam, voor een vervolgonderzoek.

De uitgewerkte resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op de site www.liefdesverdriet.info  

Informatie:
Roel van Duijn
Tel, 020 4704770
roelvduijn@planet.nl

Diagram 3

Home |Over ons |Contact || JudyQ©2006-2015 Blueconnexxion Studio